Algemene voorwaarden (aankoop en uitgifte) cadeaubon

1. Definities
Het Lokaal BV: Het Lokaal cadeaubon wordt alleen uitgegeven door Het Lokaal BV en is uitsluitend inwisselbaar in Het Lokaal.
Het Lokaal cadeaubon: cadeaubon inwisselbaar in Het Lokaal, hierna te noemen: cadeaubon.

2. Betaling en leveringstermijn
2.1 De cadeaubon wordt direct, zo snel mogelijk per e-mail, per post of aan huis bezorgd aan de consument/organisatie na betaling van het totale bedrag zoals in de bevestiging is vermeld.
2.2 Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (cadeaubon) is de consument verplicht tot 100% vooruitbetaling.
2.3 Bestellingen gedaan worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer alle gegevens, Het Lokaal BV is niet verantwoordelijk voor typfouten/verkeerd opgegeven afleveradressen.

3. Inwisselen
3.1 Het Lokaal BV neemt uitsluitend originele cadeaubonnen aan, voorzien van een uniek kenmerk (bonnummer).
3.2 De cadeaubon kan uitsluitend worden gebruikt voor aankopen van producten en diensten van Het Lokaal BV.
3.2 Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke cadeauboncode. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. In geval van diefstal (tevens het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats.
3.3 De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon. De waarde is in euro’s en inclusief BTW. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig zoals vermeld op de cadeaubon. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
3.4 Het Lokaal BV accepteert de cadeaubon uitsluitend bij overhandiging in de winkel, tegelijk met het betalen van de aankoopbedrag dat met de cadeaubon wordt verrekend.
3.5 Cadeaubonnen kunnen niet worden ingeleverd bij reeds betaalde aankopen (geen geld terug)

4. Uitsluiting herroepingsrecht
4.1 Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (cadeaubon) is het herroepingsrecht van 7 werkdagen niet van toepassing. (zie Art. 7:46 d BW)
4.2 De cadeaubon of de restwaarde hiervan kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
4.3 de cadeaubonnen zijn verdeeld in pinnen van € 2,50 per stuk. Het is niet nodig alle pinnen in één keer uit te geven.
4.4 nadat alle pinnen zijn ingeleverd heeft de consument bij de eerstvolgde aankoop, bij inlevering van de cadeaubon (zonder pinnen) recht op 5% korting.
4.5 Indien de cadeaubon na betaling aan Het Lokaal BV niet binnen de gestelde termijn in bezit is kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice.

5. Gegevensbeheer
5.1 De gegevens die door de consument worden verstrekt bij aankoop van cadeaubonnen worden wel opgenomen in het klantenbestand, maar niet gebruikt voor reclamedoeleinden.
5.2 Het Lokaal BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en verstrekt uw gegevens niet aan derden.
5.3 Het Lokaal BV respecteert de privacy van de gebruikers van de website/webshop en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van de consument.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Het wijzigen, het vervalsen of anderszins aantasten van de (gegevens op de) cadeaubon of de werking van de cadeaubon leidt ertoe dat de geldigheid van de cadeaubon komt te vervallen.
6.2 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen aan de gebruiker wordt ontzegd.
6.3 Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
6.4 Het Lokaal BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de cadeaubon ontstaat.
6.5 Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Het Lokaal BV
Oliemolenhof 90
3812PB Amersfoort

KvK: 63269465
BTWnr: NL855162533B01